Forside

NYE ÅBNINGSTIDER FRA 2022.
1. Tirsdag i hver måned kl. 10-12
3. Tirsdag i hver måned kl. 19-21
(lukket i juli måned)
Vi kan altid åbne efter aftale ! Se under kontakt.


24. November 2022: Nyt årshæfte er udkommet :
Årshæftet handler om Todbjerg Kirkes historie gennem 1000 år gennem en fortælling skrevet af Troels Tejlgaard. Det er tilsendt medlemmerne. Hæftet koster kun kr. 30 og kan fås i Brugsen i Mejlby, i egnsarkivet i åbningstiden eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem i foreningen.
Det kan også fås søndag d. 27 november på Julemarked i Hårup Forsamlingshus.


August 2022: Byvandring

Vi har afholdt byvandring i Todbjerg den 4. august 2022. Se et fyldigt referat under “Afholdte arrangementer”

Januar 2022: Nyt på hjemmesiden:
Se det nye menupunkt Sognerådene. Protokollerne (referaterne) fra møderne i Todbjerg-Mejlby sognet i perioden 1841- til 1862 kan nu ses og læses i almindelig læsbar skrift !


Søren Rasmussen 1929-2021.
Søren døde den 6. august 2021 efter kort tids sygdom. Søren var født på Lindå Hede og havde en enorm viden om lokale forhold. Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv har haft stor glæde af Sørens viden gennem årene. Han var arkivleder gennem en lang årrække. Desuden har han været aktiv i forbindelse med indlæg til kalendere og årshæfter.
Æret være Søren Rasmussens minde.

Søren (th.) ved åbent hus arrangement 2017.


Velkommen til hjemmesiden.
Adresse:
“Den Gamle Skole”, Gammel Kaløvej 4, Mejlby, 8530 Hjortshøj.
Åbningstider:
1. tirsdag i måneden kl. 10 – 12,
3. tirsdag i måneden kl. 19 – 21,

(se mere under Kontakt)
Arkivleder:
Hanne Folkmann
Arkivmedarbejder:
Johanne Fischer
Helle Hald
Theo Berkhoudt

Om Egnsarkivet

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
Arkivet er ét af 22 lokalarkiver i Århus Kommune.
https://www.aakb.dk/temaer/lokalhistorie/todbjerg-mejlby-egnsarkiv

Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der får kommunalt tilskud, og de drives af frivillige. Her kan man bl.a. få vejledning til at finde materiale i arkivets samlinger.
Arkivet indsamler og modtager materiale, der har lokalhistorisk interesse.

Hvad har vi i Egnsarkivet, og hvad tager vi gerne imod:
Egnsarkivet indsamler, ordner, registrerer og opbevarer kilder om den lokale historie. Det, som findes i lokalarkiverne, er materiale fra vore sognes erhvervsliv, foreningsliv og privatpersoner. Vi er også interesseret i evt. at låne materialet til kopiering eller scanning. Når du rydder op på grund af flytning eller dødsfald, er der måske lokalhistorisk interessant materiale imellem, som vi gerne vil gemme i Egnsarkivet. Giv papirer og fotografier til arkivet i stedet for at kassere dem. Det kan jo være materiale, der giver nye oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet. Det kan alt sammen fortælle historie fra vore sogne.

Egnsarkivet tager gerne imod alle slags materialer, uanset om det er:
Papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskabsbøger, protokoller, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende.
Det kan være materiale fra:
Erhvervslivet: Landbruget, de handlende, håndværkerne, virksomhederne m.fl.
Foreningslivet: Sportsklubber, andelsforeninger, faglige foreninger, forsamlingshuse, politiske foreninger m.fl.
Privatlivet: F.eks. fotografier, skøder, fæstebreve, lejekontrakter, byggeattester, forsikringer, arkitekttegninger, matrikelkort, attester, stamtavler, dagbøger, breve, stilebøger, soldaterbøger, fagforeningsbøger, husholdningsregnskaber m.m.

Hvad Egnsarkivet også har:
Vi har en mindre samling af historiske opslagsværker, hjælpelitteratur og lokalhistoriske værker. Vi har kopier af kirkebøger, folketællinger m.m.

Geografisk område:
Egnsarkivets område er Todbjerg og Mejlby sogne med de større landsbyer Todbjerg, Hårup og Mejlby, de mindre landsbyer Lindå, Balle, Bendstrup og Gøttrup og alle gårde, huse og marker der imellem.

 

Om Lokalhistorisk Forening

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening
Foreningens formål er at støtte og udvikle Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv.
Endvidere er det foreningens formål – på en alsidig måde – at styrke interessen for Todbjerg-Mejlby sognes lokale historie.
Dette sker bl.a. gennem forskellige arrangementer i løbet af året:

Generalforsamling i februar, hvor der også er foredrag ol., som er relevant for lokalhistorie.

Egnsarkivets fødselsdag i maj, fejres med et åbent-hus arrangement, hvor der vælges et tema at samles om den dag.

Byvandring i  juni eller august, hvor der arrangeres en guidet tur rundt i en af byerne eller en lokalitet i vores område.

Henvendelse om medlemskab af foreningen:
– i Egnsarkivet, eller
– pr. mail til foreningen på tmegnsarkiv@mail.dk, eller
– pr. telefon til kasseren Theo Berkhoudt 23 42 57 43, eller
– til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kontingentet til foreningen for 2022 er:
75,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for husstande.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer (alfabetisk):
Theo Berkhoudt                     23 42 57 43
Annelise Blach                        21 61 99 04
Ib Damgaard Andersen      20 15 55 62
Hanne Folkmann                    22 48 81 32
Jørgen Steen Hansen          42 55 22 80
Leo Thomassen                     26 85 47 71

Revisorer: Lisbeth Damgaard Andersen og Gitte Schmidt Andersen. Suppleant: Lars Pedersen

Nogle af foreningens bestyrelsesmedlemmer er på skift i Egnsarkivet alle tirsdag formiddage.

Pt. ledes bestyrelsen kollektivt.
Generalforsamling afholdes i begyndelsen af året.

Kontakt

Egnsarkivets adresse:
Gammel Kaløvej 4, Mejlby, 8530 Hjortshøj     (“Den Gamle Skole”)

Åbningstider: 
1. tirsdag i måneden kl. 10 – 12
3. tirsdag i måneden kl. 19 – 21
Der er lukket i juli.

Ring evt. og hør nærmere eller få en aftale eller send en email

Telefon i arkivets åbningstid: 86 94 27 20.
Telefon arkivleder Hanne Folkmann: 22488132
– eller ring til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Mailadresse: tmegnsarkiv@mail.dk

Hjemmeside: www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk

Arkibas/Arkiv.dk billedernes originale indscanninger  kan tilsendes pr. mail. Vær opmærksom på, at sådanne billeder generelt er til privat brug og ikke til offentlig visning.
Startgebyr: kr. 25.  Pris pr. billede: kr. 10.
Betaling forud på MobilePay 23425743