Forside

Efterår 2021: Arkivet er åbent for alle besøgende efter de normale åbningstider.

Nyt årshæfte på vej:
Støtteforeningen til arkivet arbejder på et nyt hæfte. Denne gang bliver det et hæfte med gamle og nye billeder taget samme sted, så man kan se hvad der er sket !
Hæftet udkommer inden Jul.

Søren Rasmussen 1929-2021.
Søren døde den 6. august efter kort tids sygdom. Søren var født på Lindå Hede og havde en enorm viden om lokale forhold. Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv har haft stor glæde af Sørens viden gennem årene. Han var arkivleder gennem en lang årrække. Desuden har han været aktiv i forbindelse med indlæg til kalendere og årshæfter.
Æret være Søren Rasmussens minde.

Søren (th.) ved åbent hus arrangement 2017.

27.7.2021: Hjemmeside uheld: Side med afholdte arrangementer er desværre forsvundet. Det forsøges genskabt.

December 2020:  Det nye årshæfte  er udkommet ! 
Kan købes i Mejlby Brugs, ved henvendelse til én af bestyrelsesmedlemmer i foreningen, eller i arkivets åbningstid.
Se mere under “Udgivelser”.


Velkommen til hjemmesiden.
Adresse:
“Den Gamle Skole”, Gammel Kaløvej 4, Mejlby, 8530 Hjortshøj.
Åbningstider:
1. & 3. torsdag i måneden kl. 15 – 17,
2. & 4. torsdag i måneden kl. 19 – 21,

(se mere under Kontakt)
Arkivleder:
Hanne Folkmann
Arkivmedarbejder:
Johanne Fischer

Om Egnsarkivet

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
Arkivet er ét af 22 lokalarkiver i Århus Kommune.
https://www.aakb.dk/temaer/lokalhistorie/todbjerg-mejlby-egnsarkiv

Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der får kommunalt tilskud, og de drives af frivillige. Her kan man bl.a. få vejledning til at finde materiale i arkivets samlinger.
Arkivet indsamler og modtager materiale, der har lokalhistorisk interesse.

Hvad har vi i Egnsarkivet, og hvad tager vi gerne imod:
Egnsarkivet indsamler, ordner, registrerer og opbevarer kilder om den lokale historie. Det, som findes i lokalarkiverne, er materiale fra vore sognes erhvervsliv, foreningsliv og privatpersoner. Vi er også interesseret i evt. at låne materialet til kopiering eller scanning. Når du rydder op på grund af flytning eller dødsfald, er der måske lokalhistorisk interessant materiale imellem, som vi gerne vil gemme i Egnsarkivet. Giv papirer og fotografier til arkivet i stedet for at kassere dem. Det kan jo være materiale, der giver nye oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet. Det kan alt sammen fortælle historie fra vore sogne.

Egnsarkivet tager gerne imod alle slags materialer, uanset om det er:
Papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskabsbøger, protokoller, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende.
Det kan være materiale fra:
Erhvervslivet: Landbruget, de handlende, håndværkerne, virksomhederne m.fl.
Foreningslivet: Sportsklubber, andelsforeninger, faglige foreninger, forsamlingshuse, politiske foreninger m.fl.
Privatlivet: F.eks. fotografier, skøder, fæstebreve, lejekontrakter, byggeattester, forsikringer, arkitekttegninger, matrikelkort, attester, stamtavler, dagbøger, breve, stilebøger, soldaterbøger, fagforeningsbøger, husholdningsregnskaber m.m.

Hvad Egnsarkivet også har:
Vi har en mindre samling af historiske opslagsværker, hjælpelitteratur og lokalhistoriske værker. Vi har kopier af kirkebøger, folketællinger m.m.

Geografisk område:
Egnsarkivets område er Todbjerg og Mejlby sogne med de større landsbyer Todbjerg, Hårup og Mejlby, de mindre landsbyer Lindå, Balle, Bendstrup og Gøttrup og alle gårde, huse og marker der imellem.

 

Om Lokalhistorisk Forening

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening
Foreningens formål er at støtte og udvikle Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv.
Endvidere er det foreningens formål – på en alsidig måde – at styrke interessen for Todbjerg-Mejlby sognes lokale historie.
Dette sker bl.a. gennem forskellige arrangementer i løbet af året:

  • Generalforsamling i februar, hvor der også er foredrag ol., som er relevant for lokalhistorie.
  • Egnsarkivets fødselsdag i maj, fejres med et åbent-hus arrangement, hvor der vælges et tema at samles om den dag.
  • Byvandring i  juni eller august, hvor der arrangeres en guidet tur rundt i en af byerne eller en lokalitet i vores område.

Henvendelse om medlemskab af foreningen:
– i Egnsarkivet, eller
– pr. mail til foreningen på tmegnsarkiv@mail.dk, eller
– pr. telefon til kasseren Theo Berkhoudt 23 42 57 43, eller
– til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kontingentet til foreningen for 2019 er:
75,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for husstande.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer:
Theo Berkhoudt                 23 42 57 43
Annelise Blach                    21 61 99 04
Ib Damgaard Andersen  20 15 55 62
Hanne Folkmann                22 48 81 32
Helle Hald                              20 76 50 64
Leo Thomassen                 26 85 47 71

Revisorer: Lisbeth Damgaard Andersen og Gitte Schmidt Andersen. Suppleant: Lars Pedersen

Nogle af foreningens bestyrelsesmedlemmer er på skift i Egnsarkivet fire torsdage om måneden.

Pt. ledes bestyrelsen kollektivt.
Generalforsamling afholdes i begyndelsen af året. Referater kan ses under Afholdte arrangementer.

Kontakt

Egnsarkivets adresse:
“Den Gamle Skole” Gammel Kaløvej 4, Mejlby, 8530 Hjortshøj.

Åbningstider: 
1. og 3. torsdag i måneden kl. 15 – 17
2. og 4. torsdag i måneden kl. 19 – 21
Der er lukket i juli.

Ring evt. og hør nærmere eller få en aftale.

Telefon i arkivets åbningstid: 86 94 27 20
– eller ring til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Arkibas/Arkiv.dk billedernes originale indscanninger  kan tilsendes pr. mail. Vær opmærksom på, at sådanne billeder generelt er til privat brug og ikke til offentlig visning.
Startgebyr: kr. 25.  Pris pr. billede: kr. 10.
Betaling forud på MobilePay 23425743

Mailadresse: tmegnsarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk