Søg på nettet !

Søgbart materiale på nettet.

www.arkiv.dk
Fælles database: Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv har sammen med ca. 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver en fælles aktiv base, med lokalt søgbart materiale.

Du kan begynde din søgning  her:

Man får vist resultater for Todbjerg-Mejlby først.

www.sa.dk
Arkivalieronline. Her kan man finde Kirkebøger, Folketællinger og  andre relevante baser .

www.retrodigitalisering.dk
Sognerådsprotokoller.  Se separat side: “Sognerådene i Todbjerg-Mejlby sognene”