Arkivhistorie

Søren Rasmussen 1929-2021.

Søren døde den 6. august 2021 efter kort tids sygdom. Søren var født på Lindå Hede og havde en enorm viden om lokale forhold. Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv har haft stor glæde af Sørens viden gennem årene. Han var arkivleder gennem en lang årrække. Desuden har han været aktiv i forbindelse med indlæg til kalendere og årshæfter. Søren vil blive savnet
Æret være Søren Rasmussens minde.

Søren (th.) og Sofie (tv.) ved åbent hus arrangement 2017.

Sofie Selling Rasmussen  1930-2018.

Sofie døde d. 21. september 2018 efter kort tids sygdom.
Hermed har Egnsarkivet mistet en trofast medarbejder, idet Sofie og ægtefællen Søren Rasmussen gennem mere end 30 år har ydet et stort stykke arbejde for at bevare og formidle den lokale historie. De seneste år var de arkivledere og havde bl.a. ansvaret for bemandingen i den ugentlige åbningstid. De mødte selv frem hver gang, og kun ganske få gange måtte de tilkalde andre arkivmedarbejdere til at passe arkivet i åbningstiden. Men kort før sommerferien meddelte de, at de trængte til fast afløsning og kun ville komme, når helbredet tillod.
Egnsarkivet har haft stor gavn af Sofies enorme viden om lokale forhold. Hun har skrevet mange indlæg til kalenderne og årshæfter gennem årene og alle, der besøgte arkivet har haft stor glæde af Sofies altid gode humør og fortælleglæde.
Sofie vil blive savnet.
Æret være Sofie Selling Rasmussens minde.


Arkivets allerførste åbningsdag

Egnsarkivets åbnede officielt 25. maj 1974. Fra receptionen på dagen har vi nedenstående billede.

Arkivet blev oprettet efter at foreningen “Foreningen af Arkivaktive” blev stiftet 3. jan. 1973. Denne forening blev senere til den nuværende støtteforening.