Om Lokalhistorisk Forening

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening
Foreningens formål er at støtte og udvikle Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv.
Endvidere er det foreningens formål – på en alsidig måde – at styrke interessen for Todbjerg-Mejlby sognes lokale historie.
Dette sker bl.a. gennem forskellige arrangementer i løbet af året:

Generalforsamling i februar, hvor der også er foredrag ol., som er relevant for lokalhistorie.

Egnsarkivets fødselsdag i maj, fejres med et åbent-hus arrangement, hvor der vælges et tema at samles om den dag.

Byvandring i  juni eller august, hvor der arrangeres en guidet tur rundt i en af byerne eller en lokalitet i vores område.

Henvendelse om medlemskab af foreningen:
– i Egnsarkivet, eller
– pr. mail til foreningen på tmegnsarkiv@mail.dk, eller
– pr. telefon til kasseren Theo Berkhoudt 23 42 57 43, eller
– til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kontingentet til foreningen for 2023 er:
75,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for husstande.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer :

Hanne Folkmann (formand)22 48 81 32
Annelise Blach21 61 99 04
Ib Damgaard Andersen20 15 55 62
Sanne Knudsen25 32 80 85
Theo Berkhoudt  (kasserer)23 42 57 43
Leo Thomassen  (suppl.) 26 85 47 71

Revisorer: Lisbeth Andersen og Gitte Schmidt Andersen. Suppleant: Lars Pedersen

Nogle af foreningens bestyrelsesmedlemmer er på skift i Egnsarkivet alle tirsdag formiddage.