Om Lokalhistorisk Forening

Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening
Foreningens formål er at støtte og udvikle Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv.
Endvidere er det foreningens formål – på en alsidig måde – at styrke interessen for Todbjerg-Mejlby sognes lokale historie.
Dette sker bl.a. gennem forskellige arrangementer i løbet af året:

  • Generalforsamling i februar, hvor der også er foredrag ol., som er relevant for lokalhistorie.
  • Egnsarkivets fødselsdag i maj, fejres med et åbent-hus arrangement, hvor der vælges et tema at samles om den dag.
  • Byvandring i  juni eller august, hvor der arrangeres en guidet tur rundt i en af byerne eller en lokalitet i vores område.

Henvendelse om medlemskab af foreningen:
– i Egnsarkivet, eller
– pr. mail til foreningen på tmegnsarkiv@mail.dk, eller
– pr. telefon til kasseren Theo Berkhoudt 23 42 57 43, eller
– til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kontingentet til foreningen for 2019 er:
75,- kr. for enkeltmedlemmer og 150,- kr. for husstande.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer:
Theo Berkhoudt              23 42 57 43
Johanne Fischer              21 47 41 12
Hanne Folkmann             22 48 81 32
Helle Hald                           20 76 50 64
Helle Jensen                      30 16 16 30
Hans Kjeldmand              21 42 43 23
Leo Thomassen              26 85 47 71

Foreningens bestyrelsesmedlemmer er på skift i Egnsarkivet fire torsdage om måneden.

Pt ledes bestyrelsen kollektivt.
Generalforsamling afholdes i begyndelsen af året. Referater kan ses under Afholdte arrangementer.