Om Egnsarkivet

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv 
Arkivet er ét af 22 lokalarkiver i Århus Kommune.
https://www.aakb.dk/temaer/lokalhistorie/todbjerg-mejlby-egnsarkiv

Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der får kommunalt tilskud, og de drives af frivillige. Her kan man bl.a. få vejledning til at finde materiale i arkivets samlinger.
Arkivet indsamler og modtager materiale (også digitalt), der har lokalhistorisk interesse.

Hvad har vi i Egnsarkivet, og hvad tager vi gerne imod:
Egnsarkivet indsamler, ordner, registrerer og opbevarer kilder om den lokale historie. Det, som findes i lokalarkiverne, er materiale fra vore sognes erhvervsliv, foreningsliv og privatpersoner. Vi er også interesseret i evt. at låne materialet til kopiering eller scanning. Når du rydder op på grund af flytning eller dødsfald, er der måske lokalhistorisk interessant materiale imellem, som vi gerne vil gemme i Egnsarkivet. Giv papirer og fotografier til arkivet i stedet for at kassere dem. Det kan jo være materiale, der giver nye oplysninger om personer, familier, ejendomme eller måske hele lokalsamfundet. Det kan alt sammen fortælle historie fra vore sogne.

Egnsarkivet tager gerne imod alle slags materialer, uanset om det er:
Papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskabsbøger, protokoller, fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser eller lignende.
Det kan være materiale fra:
Erhvervslivet: Landbruget, de handlende, håndværkerne, virksomhederne m.fl.
Foreningslivet: Sportsklubber, andelsforeninger, faglige foreninger, forsamlingshuse, politiske foreninger m.fl.
Privatlivet: F.eks. fotografier, skøder, fæstebreve, lejekontrakter, byggeattester, forsikringer, arkitekttegninger, matrikelkort, attester, stamtavler, dagbøger, breve, stilebøger, soldaterbøger, fagforeningsbøger, husholdningsregnskaber m.m.

Hvad Egnsarkivet også har:
Vi har en mindre samling af historiske opslagsværker, hjælpelitteratur og lokalhistoriske værker. Vi har kopier af kirkebøger, folketællinger m.m.

Geografisk område:
Egnsarkivets område er Todbjerg og Mejlby sogne med de større landsbyer Todbjerg, Hårup og Mejlby, de mindre landsbyer Lindå, Balle, Bendstrup og Gøttrup og alle gårde, huse og marker der imellem.