Afholdte arrangementer

Fødselsdag/Åbent hus 19.5.2022
Efter 2 år uden fødselsdags fejringer blev der igen mulighed for at holde åbent hus, denne gang for at fejre. Det blev en hyggelig eftermiddag, med en masse snak.

Generalforsamling 22.2.2020
Foreningens generalforsamling blev holdt i Todbjerg Forsamlingshus og referat vil blive/er tilsendt medlemmerne.

Efter generalforsamlingen gav Hans Kjeldman om sogneforstanderskabets start i 1841 og frem til sognerådet og videre frem til kommunalreformen i 1970, hvor Todbjerg-Mejlby kommune blev indlemmet i storkommunen Aarhus. Undervejs blev fortalt episoder fra de gamle sognerådsprotokoller, hvilket gav anledning til en del morskab.

Der kom mere og mere administrativ arbejde
Noget af det sidste store arbejde det gamle sogneråd havde var etablering af en ny skole i Hårup til erstatning for de gamle landsbyskoler i Mejlby, Todbjerg, Balle og Bendstrup. Billedet stammer fra 1959-1960.

Byvandring Lindå Hede 5. august 2021
og efterfølgende General forsamling i Lokal Historisk Forening.

På en dejlig sommer aften kl.19 stod vi på gårdspladsen på Hedegården, hvor der var mødt ca. 50 mennesker op.

Ib Damgaard bød velkommen og derefter begav vi os på en vandring ad Lindå Hede.

Første stop var ved den gamle vej, som oprindelig var en hovedvej med en bredde på 7,56 m (12 alen) – Ib fortalte om området.

Røde kro

Andet stop var ved ”sognevejen” – det bliver den kaldt i daglig tale, da opfyldet består af brokker fra den gamle sognegård i Todbjerg. Ved enden af vejen lå ”Røde kro”, som for længst er nedrevet.

Tredje stop lige efter Lindå Hede 6, hvorfra der er udsigt til ejendommen, hvor Søren Rasmussen (egnsarkivets tidligere leder og medarbejder) var født (Lindå Hede 4). Man ville fra dette sted kunne se næsten alle ejendomme på Lindå Hede, men beplantningen skjuler efterhånden de fleste af dem, men der blev fortalt om de enkelte ejendomme og om nuværende og tidligere ejere. Der blev desuden fortalt mange anekdoter fra området bl.a. af Lisbeth og hendes søster Tove, som har boet – stort set hele deres liv – på Lindå Hede.


Fjerde stop ved stalden, hvor Ib fortalte om landbruget

Herefter samles alle til kaffe og kage i maskinhuset/værksted på Heden.

Der vises fotos fra området og der snakkes igen om gamle dage, bl.a. af Grethe Udengaard, der kunne fortælle at hendes forældre under krigen gemte de forbudte flyveblade i bistaderne og de kom først frem om aftenen, når børnene var lagt i seng.

Grethe Udengaard til højre her sammen med Henning Andersen (Mejlby)

Der blev fortalt om det hårde arbejde med opdyrkning af hedejorden, om kommune- og sognegrænser og om vandhuller mm.
Ib fortalte, at der i Syddjurs kommune – lige op ad deres jord – planlægges et kæmpe solcelleanlæg
Inden generalforsamlingen skal til at starte siger Hanne Folkmann tak til Ib og Lisbeth for deres interesse i at være med og lægge lokaler til byvandringen og en tak til Finn Jensen for at låne foreningen borde og stole. Referent Helle Hald.Følgende arrangementer der skulle have været afholdt i 2020 og 2021 blev aflyst eller flyttet pga. Corona pandemien:

1. Arkivets 46 års fødselsdag med åbent hus i maj 2020.
2. Byvandring aug. 2020 på Lindå Hede blev flyttet til august 2021.
3. General forsamlingen i foreningen, som skulle have været afholdt i februar 2021, blev også flyttet til august 2021.
4. Arkivets 47 års fødselsdag med åbent hus i maj 2021.Generalforsamling 22.2.2020

Foreningens generalforsamling blev holdt i Todbjerg Forsamlingshus og referat er tilsendt medlemmerne.
Efter generalforsamlingen gav Johan Heroldt et foredrag om Sønderjyllands Genforening med Danmark. Vi sang ”Det haver så nyligen regnet” og Herold talte meget om samarbejdet – det svære og det mindre svære samarbejde. Det viste sig jo, at der i flere større byer bl.a. Tønder og Åbenrå var tysk flertal, men alligevel kom områderne til at høre til Danmark. Som afslutning sang vi ”Vort modersmål er dejligt” – det var en sang, som tyskerne havde forbudt de dansksindede at synge i Sønderjylland før 1920.

Johan Herold

Byvandring på Skårupgård den 27. juni 2019

Rute

Hanne Folkmann startede med at byde velkommen på pladsen foran hallen, hvor vi senere skulle samles til kaffe mm.
Herefter gav hun ordet til Poul Jeppesen (Jeppe), som kort fortalte, hvordan skovturen var planlagt.

Første stop blev ved det kæmpestore – formentlig 200 år gamle – bøgetræ, hvor
Jeppe fortalte om herregårdsskove, oldtidsminder og frugtsommelige bøgetræer. Vi kom forbi de gamle diger, som også lige fik et par ord med på vejen og herefter var vi fremme ved ”aktivitetspladsen”, hvor vi blev gjort klogere på træernes sociale liv og relationer – på skovens fugl bogfinken – på ravnereder på svampe og deres betydning og meget mere. Turen fortsatte ad en ridesti og senere til højre ad en sti bag om parken, hvor der var en skøn udsigt mod Lystrup og helt over mod Mols.

Videre igennem haven, hvor vi kom helt tæt på den smukke hovedbygning, herfra gennem lågen til gårdspladsen og tilbage til hallen.

Her bliver der samling på de fremmødte personer – ca. 80 – der er god plads i den kæmpestore hal.
Kaffe, vand og kage kommer på bordene og Søren Juhl indleder med at fortælle om, hvad
der sker på Skårupgård i dag. Han fortæller om driften af landbruget, om rideskolen samt om restaureringen af hovedbygningen, hvilket er et meget omfattende arbejde da man fører det tilbage til den oprindelige stil
og med samme slags materialer, som blev anvendt ved opførelsen i 1770’erne.

På rideskolen er opstaldet 80 heste og der undervises i ridning. Der holdes jævnligt store stævner på stedet.
Driften på gården er udelukkende baseret på planteavl samt skovbrug.
Søren Juhl fortæller samtidig om de øvrige aktiviteter, som familien er involveret i.

Nu er det Peter Bollers tur til at fortælle historien om Skårupgård helt tilbage fra 12-1300-tallet, hvor man mener gården har ligget på en høj i skoven, hvor der stadig kan ses rester af et voldsted.

I 1600-tallet blev gården opført, hvor den nu er beliggende og har gennem årene mange forskellige ejere. I 1769 overtages den imidlertid af Peder Nicolai Secher, som lader
gården opbygge fra grunden af, herunder hovedbygningen, som står endnu.
P.N. Sechers søn overtog gården i 1803, men så kom landbrugskrisen og hele gården endte på tvangsauktion i 1823 og blev her overtaget af den danske stat, som først i 1838 fik den afhændet.

Skårupgård har i perioden 1855-1877 huset en landbrugsskole under ledelse af J.B. Krarup.

Den 12. september 1986 blev Skårupgård ramt af en katastrofal storbrand, hvor næsten alle avlsbygninger nedbrændte. Det lykkedes heldigvis at redde hovedbygningen.

I 1993 overtog Rasmus Juhl Rasmussen godset og i 2014 blev sønnen Søren Wümpelmann Juhl ejer.

Så er vi tilbage i nutiden og vi slutter aftenen af med at synge ”Se dig ud en sommerdag…” og Hanne Folkmann takker de implicerede parter for deres gode arbejde og samarbejdsvilje.

Todbjerg-Mejlby Lokalhistorisk Forening
Referent Helle HaldArkivets halvrunde 45 års fødselsdag – åbent hus – 22.5.2019

Nogle billeder af den traditionelle fødselsdag denne gang nr. 45:Generalforsamling 20.2.2019 i Todbjerg Forsamlingshus

Referat er tilsendt medlemmerne.

Efter generalforsamlingen fortalte Peter Boller bygninger og ejendomme i lokalområdet og viste samtidig luftfotos m.v. af disse.

Se billederne herunder.

Todbjerg før og nu. Et eksempel


Byvandring Balle 1.8.2018

Billeder:

Ballegården, hvor turen startede og sluttede – Drorupvej 1
Værtsparet Jørgen og Doris
Foran den tidligere Balle Skole – Nabovej 5
Turen gennem Balle Skovs smalle stier
Balle Skovvej 3
Afslutning med kaffe og en fortælling om bla. Skovfester, Guldfundet, Ruinen og Hellig kilden, Skolen osv. med billeder.

Fødselsdagsfest 24.5.2018

Generalforsamling 20.2.2018 med foredrag af Ole Møller

Byvandring Lindå 1.8.2017

Fødselsdagsfest 18.5.2017

Generalforsamling 22.2.2017 med foredrag af Hans Schiøtt

Byvandring Gøttrup 2.8.2016

Fødselsdagsfest 2016

Generalforsamling Hårup 24.2.2016 med foredrag Søren Bitch, stadsarkivar.

Byvandring Todbjerg i regnvejr 12.8.2015

Fødselsdagsfest 2015

Generalforsamling 25.2.2015

Byvandring Bendstrup 2014

Fødseldagsfest 40 år 22.5.2014

Generalforsamling 2014

Byvandring Mejlby 2013

Byvandring Hårup 2011