Udgivelser

Årshæfterne kan købes i Egnsarkivet i åbningstiden eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem. Det seneste hæfte kan også købes hos MIN KØBMAND i Mejlby.
2011-2023 (undtaget 2019): Pris pr. stk. kr. 30,-. 4 stk. kr. 100,-
2019: kr. 100,- (A4 format – 256 sider)

Medlemmer modtager altid det nye årshæfte gratis.


Kalendere:
Foreningen og Egnsarkivet udgav i 2002-2011 en årskalender med en lokalhistorisk artikel pr. måned. Disse er nu samlet i “Kalenderbogen”. Se herunder.
Men de fleste af de gamle kalenderne  kan stadig købes i Egnsarkivet. Pris pr. stk. kr. 30,-. 4 stk. kr. 100,-


Årshæfte 2023 : Egnens Forsamlingshuse.
Hæftet handler om egnens 4 forsamlingshuse, hvordan de opstod (og evt. nedlagt) og hvordan de blev brugt. Det indeholder en hel del gamle billeder og sjove avisklip.


Årshæfte 2022 : Todbjerg Kirke
Årshæftet handler om Todbjerg Kirkes historie gennem 1000 år gennem en fortælling skrevet af Troels Tejlgaard, Todbjerg-Mejlby’s gamle sognepræst.


Årshæfte 2021: Billeder før og nu. 48 sider. A5 format.
Årshæftet handler om billeder før og nu. Vi har samlet en lang række gamle billeder rund omkring fra hele sognet og taget nye billeder samme sted.
Hvis det gamle billede var et luftfoto taget fra en flymaskine, har vi fået taget et nyt med drone.


Årshæfte 2020: Genforeningen. 32 sider. A5 format.
Vore genforeningssten i Todbjerg, Mejlby og Lindå er levende Danmarkshistorie. Dette års hæfte beskriver hvor de er, hvordan de kom til og hvad de bliver brugt til i dag. Hvorfor de blev opført i det hele taget kan man også bliver klog på. Forbudte sange fra tiden før genforeningen og det sønderjyske kaffebord er også med. Det sidste endda med dejlige opskrifter.


Årshæfte 2019: Kalenderbogen. 256 sider. A4 format.
Det 9. årshæfte af “Gemt ikke Glemt” udgivet af Todbjerg-Mejlby Lokalhistoriske Forening hedder Kalenderbogen. Den indeholder de tidligere udgivne kalendere fra 2002 til og med 2011 og udgør en unik samling af tekst og billeder fra de to sogne.
I de enkelte årskalendere tog man højde for, at artiklerne dækkede bredt fra hele området. Men i Kalenderbogen er der ændret på opsætningen, således at artikler vedrørende de enkelte byområder m.v. er samlet, og den giver dermed en anderledes oversigt over de to sognes lokale historie.
Som nuværende medlem af Lokalhistorisk Forening får man bogen gratis.


Årshæfte 2018: Lindå-Balle. 56 sider.
Lindå-Balle er to selvstændige byer, men i daglig tale nævnes de ofte sammen: Lindå-Balle eller Balle-Lindå. De har haft mange fælles faciliteter som f.eks. brugsforening, forsamlingshus og skole, så derfor er det naturligt at udgive et hæfte, der dækker begge byer med de tilhørende områder.


Årshæfte 2017: Dilettant og revy.  44 sider.
Egnsarkivet har dilettant- og revymateriale helt fra 1890erne og frem til 2017, og med det som baggrundsstof beskrives lidt af lokalhistorien om friluftsspil og om dilettant- og revyforestillinger. Der er også mange sjove historier og ikke mindst mange billeder i hæftet.


Årshæfte 2016: Skolernes historie.  40 sider.
Årshæftet giver et samlet og fælles overblik over de tidligere skoler i Balle, Bendstrup, Mejlby og Todbjerg. Der beskrives, hvornår og hvordan skolerne gennem tiden er blevet til, hvornår de her i området er bygget samt om nogle af de ændringer, der er sket, indtil alle skolerne blev nedlagt, da Hårup Skole blev indviet i 1960.


Årshæfte 2015: Hårup – før og nu. 36 sider.
Hårup har ikke været meget andet end gårde, husmandsbrug, en smed og en købmand indtil begyndelsen af 1950erne, men herefter tog udviklingen fart. Især efter Hårup Skole blev bygget i 1960, kom der gang i udstykninger til parcelhuskvarterer.  Der er også et afsnit om alle de erhverv, der har været og stadig er i byen.


Årshæfte 2014: Træer. 24 sider
Heri er beskrevet i tekst og billeder 13  bemærkelsesværdige træer eller trægrupper med hver deres historie. Det giver et lille tidsbillede af egnen udtrykt gennem disse træer.


Årshæfte 2013: Mejlbys historie. 32 sider.
Hæftet er en opfølgning på en byvandring samme år. Der er en beskrivelse af byens og gårdenes historie som så fortsætter i byvandringen med hovedvægt på forretningslivet fra ca. 1950 til nu.


Årshæfte 2012: Sognerådene. 16 sider.
Her berettes om sognerådets opgaver og virke i Todbjerg-Mejlby Kommune indtil kommunalreformen i 1970. Endvidere er der en liste over sognerådsmedlemmerne fra 1894-1970.


Årshæfte 2011: Idrættens historie. 16 sider.
Her fortælles om idrættens historie i Todbjerg-Hårup-Mejlby gennem godt og vel hundrede år.