Udgivelser

Årshæfte 2018: Lindå-Balle. 56 sider.
Lindå-Balle er to selvstændige byer, men i daglig tale nævnes de ofte sammen: Lindå-Balle eller Balle-Lindå. De har haft mange fælles faciliteter som f.eks. brugsforening, forsamlingshus og skole, så derfor er det naturligt at udgive et hæfte, der dækker begge byer med de tilhørende områder.

Årshæfte 2017: Dilettant og revy.  44 sider.
Egnsarkivet har dilettant- og revymateriale helt fra 1890erne og frem til 2017, og med det som baggrundsstof beskrives lidt af lokalhistorien om friluftsspil og om dilettant- og revyforestillinger. Der er også mange sjove historier og ikke mindst mange billeder i hæftet.

Årshæfte 2016: Skolernes historie.  40 sider.
Årshæftet giver et samlet og fælles overblik over de tidligere skoler i Balle, Bendstrup, Mejlby og Todbjerg. Der beskrives, hvornår og hvordan skolerne gennem tiden er blevet til, hvornår de her i området er bygget samt om nogle af de ændringer, der er sket, indtil alle skolerne blev nedlagt, da Hårup Skole blev indviet i 1960.

Årshæfte 2015: Hårup – før og nu. 36 sider.
Hårup har ikke været meget andet end gårde og husmandsbrug indtil begyndelsen af 1950erne, men herefter tog udviklingen fart. Især efter Hårup Skole blev bygget i 1960, kom der gang i udstykninger til parcelhuskvarterer.  Der er også et afsnit om alle de erhverv, der har været og stadig er i byen.

Årshæfte 2014: Træer. 24 sider
Heri er beskrevet i tekst og billeder 13  bemærkelsesværdige træer eller trægrupper med hver deres historie. Det giver et lille tidsbillede af egnen udtrykt gennem disse træer.

Årshæfte 2013: Mejlbys historie. 32 sider.
Hæftet er en opfølgning på en byvandring samme år. Der er en beskrivelse af byens og gårdenes historie som så fortsætter i byvandringen med hovedvægt på forretningslivet fra ca. 1950 til nu.

Årshæfte 2012: Sognerådene. 16 sider.
Her berettes om sognerådets opgaver og virke i Todbjerg-Mejlby Kommune indtil kommunalreformen i 1970. Endvidere er der en liste over sognerådsmedlemmerne fra 1894-1970.

Årshæfte 2011: Idrættens historie. 16 sider.
Her fortælles om idrættens historie i Todbjerg-Hårup-Mejlby gennem godt og vel hundrede år.

 

Årshæfterne kan købes i Dagli’Brugsen i Mejlby eller i Egnsarkivet i åbningstiden. Pris pr. stk. kr. 30,-. 4 stk. kr. 100,-
Medlemmer modtager det nye årshæfte gratis.

Kalendere:
Foreningen og Egnsarkivet udgav i 2002-2011 en årskalender med en lokalhistorisk artikel pr. måned.
De fleste af kalenderne  kan stadig købes i Egnsarkivet. Pris pr. stk. kr. 30,-. 4 stk. kr. 100,-